leehe
erlich


my
work
here
is not
done.

anu museum shop
anu museum

Assi Cohen
Homeboys


UNSUBSCRIBE

feel free
to fiverr 
if it’s too $$$.


+972.52.
865.7655

👹

leehe@originaldesign.co.il

Mark


״אנו״ צועדים קדימה.

הרעיון העיקרי שהוביל את תהליך המיתוג מחדש היה מציאת הגשר בין מעמדו של מוזיאון ״בית התפוצות״ הקלאסי,
ששידר יציבות היסטורית, לבין ההסתכלות קדימה אל ״אנו״ - שכולו מבט מלא תקווה לעתיד וחדשנות.
רענון הלוגו היה חלק מהמיתוג המחודש של בית התפוצות, במהלך שכולל בין היתר את שינוי שמו של המוזיאון.
המהלך העיצובי נבע מרצון משותף ליצור שינוי בתפיסתם של אנשים את המוזיאון,
ממקום שמלמד ואוצר היסטוריה בלבד, למקום שבו ניתן לחוות את מושג היהדות בצורה רחבה, מסקרנת ועכשווית.

לצורך כך, נבחר פונט אנומליה מבית ׳אאא׳: פונט בולט ומוחצן עם נוכחות נעימה וכריזמה בריאה.
האותיות מבוססות על צורות גיאומטריות בסיסיות ונועזות, המקנות להן מוּזרוּת חיננית ותחושה של רעננות עיצובית.

הלוגו סימטרי במהותו ומשדר יציבות, אך יש בו גם עגלגלות שקורצת לצופה. ישנן מספר וריאציות אפשריות לשימוש שמראות
את הפתיחות והחופשיות בשילוב עם היציב, השורשי והמסורתי. כך ניתן בבת אחת להחזיק את זכרון העבר באמצעות התבוננת בהווה,
לשמר מסורת לצד התחדשות מתמדת. 


הוריאציות השונות של הלוגו מציעות משחקיות, דינמיות וצבעוניות זוהרת כדי להדהד את מגוון נקודות המב
ט בהן ניתן להסתכל על מושג היהדות ולהבינה, וכן להגיב ולהתאים לשפע התערוכות והתכנים שמוצגים בחללי המוזיאון.

מכאן הגיעה ההחלטה על שני גווני כחול - האחד לפרינט והשני לדיגיטל. הפרינט בגוון הכחול המוכר והידוע כצבעה הלאומי של מדינת ישראל,
והכחול הדיגיטלי הזרחני שמאותת אל עבר העתיד.

כל אלה מלווים באלמנטים המוצגים במוזיאון הצרובים מהרקע, שטופים בכחול הזרחני, משולבים זה עם זו ובונים עוד שכבה, עוד סיפור חדש.